Värmeverk

FJÄRRVÄRMEVERKET I KAPELLBY

Fjärrvärmeverket i Kapelly har byggts år 2009 och den har tagits i bruk i början av december år 2009. Verket betjänar fastigheterna i Kapellby och Marieberg på områden där det kostnadseffektivt varit möjligt att dra. Nätet på Marieberg byggdes år 2010.

Maximala effekten i verket är 2 Mwh och skogsflis är huvudsakliga bränslet, även stycketorv kan brännas i anläggningen. Reservsystemet använder olja

Lappträsk energiandelslag ansvarar för underhåll och råvaruanskaffningar.

FJÄRRVÄRMEVERKET I PORLOM

Fjärrvärmeverket i Porlom byggs under år 2012. Verket betjänar kommunens egna fastigheter samt privata fastigheter inom området för Porlom centrum.
I huvudsak använder verket skogsflis som bränsle, reservsystemet använder olja.
Fjärrvärmenätet dras på områden där det finns intresse för anslutning till fjärrvärmenätet och där byggandet av kostnadsskäl är möjligt.

Anslutningsavgiften fastställs efter vilken effekt man köper. Anslutningsavgiften för egnahemshus är 2 000 €.

Fjärrvärmeverket byggs på detaljplaneområdet för Ruha på ett område mellan idrottsplanen och ån nära skolcentret.

Detaljplanen för Ruha området har fastställts och byggandet av kommunaltekniken inleds på våren och arbetet blir färdigt i början av sommaren.

FJÄRRVÄRMEVERKET INVID LAPPTRÄSK UTBILDNINGSCENTRAL

Fjärrvärmeverket invid Lappträsk utbildningscentral byggs under år 2011.
Verket betjänar Utbildningscentralens fastigheter och det är möjligt att leda värme även till nya bostadsområdena ifall det i förhållande till kostnaderna är möjligt.
I huvudsak använder verket skogsflis som bränsle, enligt planerna blir jordvärme reservsystem, men man håller på att utreda kostnadseffektiviteten. Gamla oljepannan blir i varje fall som reservsystem.

Fjärrvärmeverket placeras på ett område invid nuvarande växthusen. Johansvägen förlängs med ca 200 meter och servicekörning till värmeverket sker längs den. Detta för att tunga fordon inte ska köra genom utbildningscentralens gårdsområde.