Lämpölaitokset

KIRKONKYLÄN KAUKOLÄMPÖLAITOS 

Kirkonkylän kaukolämpölaitos on rakennettu vuonna 2009 ja otettu käyttöön joulukuun alussa 2009. Laitos palvelee Kirkonkylän ja Mariebergin kiinteistöjä niillä alueilla mihin verkostoa on ollut mahdollista kustannustehokkaasti rakentaa. Mariebergin verkko rakennettiin vuonna 2010 ja Puustellin verkko 2015.

Laitoksen maksimiteho on 2 MW ja pääasiallinen polttoaine metsähake, laitoksella voidaan polttaa myös palaturvetta. Varajärjestelmänä on polttoöljy.

Laitoksen ylläpidosta ja raaka-ainehankinnasta vastaa Lapinjärven energiaosuuskunta (LEO).

PORLAMMIN KAUKOLÄMPÖLAITOS

Porlammin kaukolämpölaitos on valmistunut 2013. Laitos palvelee kunnan omia
kiinteistöjä sekä yksityisiä kiinteistöjä Porlammin keskustan alueella. Laitos käyttää pääasiallisena polttoaineena metsähaketta, varajärjestelmänä on polttoöljy. Laitoksen teho on 0,9 MW.

Liittymismaksu määräytyy ostettavan tehon mukaan. Omakotitalon liittymismaksu on 2 000 €.

Kaukolämpölaitos sijaitsee  Ruhan asemakaava-alueella urheilukentän ja joen välisellä alueella lähellä koulukeskusta.

LAPINJÄRVEN KOULUTUSKESKUKSEN KAUKOLÄMPÖLAITOS

Lapinjärven koulutuskeskuksen kaukolämpölaitos on valmistunut vuonna 2012. Laitos palvelee Koulutuskeskuksen kiinteistöjä ja sieltä on mahdollista johtaa lämpöä myös uusille asuntoalueille, mikäli se on kustannuksiin nähden mahdollista.

Laitos käyttää pääasiallisena polttoaineena metsähaketta, varajärjestelmänä on polttoöljy. Laitoksen teho on 0,8 MW.