Bolag

Bolagets verksamhetsidé

Lappträsk Värme är ett bolag som helt ägs av kommunen. Bolagets mål är att med inhemskt bränsle (skogsflis) producera värme.

Målet är att man senast år 2012 skulle ha biovärmeverk i Kapellby (2009), Lappträsk Utbildningscentral (2011) och Porlom centrum (2012).

Företaget fungerar med självkostnadsprincipen så, att bruks- och anslutningsavgifterna täcker anläggningens underhålls- och investeringskostnader. Ägaren (Lappträsk kommun) har inga krav på avkastning och därför kommer alla inkomster anläggningen tillgodo.

Styrelsen:

Mikko Salonen, ordförande
Maria Kalenius, medlem
Harri Kiiskinen, medlem
Vesa Peltola, medlem

Bolagets verkställande direktör

Lapinjärventie 20 A,
07800 LAPINJÄRVI

Thomas Antas