Fjärrvärmenät

Vad är  fjärrvärme

Fjärrvärme är värme som kostnadseffektivt produceras centralt i en större anläggning. Fjärrvärme i Lappträsk produceras med skogsflis.
Maximala effekten i Kapellby fjärrvärmeverk är 2 Mwh. Fjärrvärme består av två delar, själva fjärrvärmeverket och ett överföringsnät.

Ett bolag (Lappträsk Värme Ab) bygger anläggningen och överföringsnätet.
Till överföringsnätet hör själva nätet och avstängningsventiler samt energimätare vilka monteras till fastigheten.
Fastigheten ska anskaffa och installera en värmeväxlare och anslutningen till husets nät hör till fastigheten.

Vattnet som leds i fjärrvärmenätet och vattnet i husets egna rörnät är inte i direkt kontakt med varandra. Ifall det t.ex. uppstår läckage i husets rörnät inverkar det inte på något sätt i fjärrvärmenätet eller tvärtom. Temperaturen på vattnet som leds i fjärrvärmenätet är högst 120 grader, normalt kring 100 grader.