Kaukolämpöverkko

Mitä kaukolämpö on

Kaukolämpö on keskitetysti tuotettua lämpöä isommassa laitoksessa kustannustehokkaasti.
Lapinjärvellä kaukolämpö tuotetaan metsähakkeella.
Kaukolämpö koostuu kahdesta osasta, itse kaukolämpölaitoksesta sekä siirtoverkosta.
Siirtoverkkoon kuuluu itse verkon lisäksi kiinteistöön tulevat sulkuventtiilit sekä energiamittari.
Kiinteistön tehtäväksi jää lämmönvaihtimen hankinta ja asennus, sekä liittäminen olemassa olevaan taloverkkoon.

Kaukolämpöverkossa virtaava vesi ja talon oman verkoston vesi eivät ole suoranaisessa yhteydessä toisiinsa. Jos talon verkossa tapahtuu esim. vuoto ei se vaikuta kaukolämpöverkon toimintaan millään lailla tai vastaavasti päinvastoin. Kaukolämpöverkon veden lämpötila on maksimillaan 120 astetta, normaalisti 100 asteen molemmin puolin.

Kaukolämpöverkko

Kirkonkylä

Marieberg

Porlammi

Lapinjärven koulutuskeskus

Puustelli

Linja valmiina

Linja valmiina

Linja valmiina

Linja valmiina

Linja valmiina

Laitoksen ylläpito ja raaka-ainehankinta:

Laitoksen ylläpidosta ja raaka-ainehankinnasta vastaa

Lapinjärven energiaosuuskunta