Lämpöä läheltä

Biopolttoaineen kulku metsästä lämmöksi

Biopolttoaineeksi käy lähes kaikki metsästä saatava raaka-aine (kannot, rungot, oksat yms). Lapinjärven Lämmön laitoksilla ei voi polttaa kannoista tehtyä haketta sen epäpuhtauden takia.

Yleinen käytäntö on, että puuraaka-aine varastoidaan noin vuodeksi hakkuupaikan läheisyyteen, mahdollisimman korkeiksi kasoiksi. Kasat peitetään suojapahvilla, jonka ansiosta kuivuminen on täydellisempää.

Nyrkkisääntönä on, että vettä ei kannata polttaa. Paras tulos kaikkien kannalta saadaan, kun raaka-aine on kuivaa.

Seuraava vaihe on haketus, joka tapahtuu erillisellä siirrettävällä hakkurilla suoraan kuljetuskaluston lavalle. Lyhyet matkat kuljetetaan traktorilla ja pidemmät matkat autokuljetuksena.

Tällä hetkellä raaka-ainetta on saatu hyvin, pääosin Lapinjärven alueelta, mutta myös muualta lähialueilta.

Traktori- tai autokuljetuksena tuodaan hake lämpölaitokselle ja kipataan varastosiiloon. Kirkonkylän lämpölaitoksella on kaksi varastosiiloa, joihin mahtuu yhteensä n. 300 m3 haketta.

Varastosiiloista hake johdetaan vaakakuljettimelle, joka vie hakkeen pieneen varastosiiloon, josta se kahden ruuvikuljettimen kautta syötetään biokattilaan.

Laitos on täysin automatisoitu ja se toimii ”itsestään”. Päivystäjä käy laitoksella kerran vuorokaudessa ja on puhelimen tavoitettavissa ympäri vuorokauden.

Jos laitoksella tulee häiriö laitos ilmoittaa päivystäjälle puhelimitse häiriöstä ja päivystäjä ryhtyy tarpeellisiin toimenpiteisiin.

Laitos kierrättää kaukolämpöverkossa lämmintä vettä, jonka maksimilämpötila on 120 astetta, normaaliolosuhteissa 100 asteen molemmin puolin.

Kaukolämpöverkon vesi ei ole missään yhteydessä kiinteistöjen verkostoveden kanssa.

Kiinteistöjen lämmönvaihtimessa lämpö kaukolämpöverkosta siirtyy talon verkkoon.

Kiinteistön kulutus mitataan kaukolämpöverkosta tulevan ja lähtevän veden lämpötilaeron mukaan.