Verksamhetsidé:

Producera fjärrvärme med biobränsle såväl för kommunens fastigheter och privata fastigheter till ett
självkostnadspris enligt principen för hållbar utveckling.

Mera om företaget

NÄRVÄRME

BIOBRÄNSLETS VÄG FRÅN SKOGEN TILL VÄRME

 

Läs mera